Information från tävlingsledningen samt jurybeslut under pågående tävling kommer att kommuniceras ut via Whatsapp, som vanligt under våra svenska tävlingshelger. Är ni inte anslutna tidigare kan ni via QR-koden nedan ansluta er och på så sätt ta del av all information. 

Grupperna ”Information SSF och Information SSF 2” kommer användas under helgen så koden är endast för de som inte är anslutna i nuläget.