Här kommer riktlinjerna inför de spännande finalerna i Bauhaus respektive Smart Energy CUP !

Vi hänvisar dock alltid till lagledarmötena för senaste informationen, samt till What´s UP gruppen för löpande information.

Klicka här för att läsa aktuellt PM för helgen !